Правила: Отримай подорож за смузі

Правила: Отримай подорож за смузі

Правила проведення акції ” Отримай подорож за смузі”

1. Організатором акції є мережа ресторанів “Open”, ФОП Проць К.Є. ІПН 2573600171
2. Акція проводиться з метою рекламування товарів (послуг) та підвищення на них попиту з боку споживачів.
3. Місце проведення акції – не визначено фізичної адреси, акція проводиться серед користувачів соціальних мереж Facebook та Instagram також серед інших користувачів мережі internet . Місця торгових закладів мережі ресторанів “Open” : м.Львів вул.Театральна 7, вул.Гнатюка 7, ТРЦ Forum Lviv вул.Під дубом 7б.
4. Період проведення акції: з 13 квітня 2019 р. до 30 квітня 2019 р..
5. Організатор Акції не отримує жодної винагороди від Учасників Акції за їх участь в Акції. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди. Під винагородою розуміється можливість придбати екскурсійний тур за акційною ціною в 1 грн.
6. Організатор екскурсійного туру є туристична компанія “TourBest” , адреса : Львів, Городоцька, 174, оф. 409 (р-н Мотозаводу), ДЦ “Вулик”,, телефон – +38(067)3737447, www.more-turiv.com.ua.
7. З метою популяризації та проведення акції організатори можуть залучати інших фізичних та юридичних осіб.
8. Вимоги до Учасників Акції.
8.1 До участі в Акції запрошуються дієздатні громадяни України, які досягли 18-річчя, проживають на території України.
8.2 Учасником Акції вважається особа, яка відповідає вимогам п. 8 даних Правил та належним чином виконала усі вимоги даних Правил.
8.3 Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов даних Правил:
8.3.1. працівники закладів мережі ресторанів швидкого харчування “Open”;
8.4 Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:
8.4.1. дотримуватися даних Правил та норм чинного законодавства України;
8.4.2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;
8.4.3. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Акції;
8.4.4. не розміщувати на сторінках соціальних мереж організаторів акції, фото та відео-матеріалів, що суперечать цензурній політиці соціальних мереж Facebook та Instagram а також чинному законодавству України.
8.5 Організатор залишає за собою право відсторонити від участі в Акції Учасників, які порушили вказані ці Правила, та самостійно видаляти фото та відео-матеріали, що суперечать цензурній політиці соціальних мереж Facebook та Instagram а також чинному законодавству України.
8.6 Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь в Акції.
9. Умови участі в Акції.
9.1 Для участі в Акції необхідно :
– в період проведення акції здійснити купівлю продукту “Смузі” будь-якого асортименту, сфотографуватись з цим продуктом та розмістити фото у коментарях до публікації на сторінці Facebook мережі ресторанів Open (@openfoodua)
10. Обов”язковою умовою участі в акції є наявніть касового чеку, що підтверджує факт покупки смузі в торгових закладах мережі ресторанів “Open” в період з 13 по 30 квітня 2019р.
11. По закінченню терміну дії акції в період з 01 по 03 травня – серед розміщених в коментарях до публікації фотографій, що відповідають умовам акції буде визначено переможця, який і отримає можливість придбати екскурсійний тур на двох осіб за акційною ціною 1 грн.
12. У випадку, якщо переможець відбору не має можливості скористатись правом акційного придбання туру, грошова або інша матеріальна компенсація не здійснюється.
13. Дата відправлення в тур узгоджується переможцем з представником туристичної компанії “TourBest”.
14. Інформування щодо Правил Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення цих Правил на сайті http://openfood.com.ua/
15. Приймаючи участь в Акції тим самим кожен Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними.
16. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил (в т.ч. механіки, порядку та строків проведення Акції та інше) вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.
17. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих даними Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог діючого законодавства України.
18. Рішення Організатора з усіх питань, пов”язаних з проведенням Акції, є остаточними і не підлягає перегляду.
19. Беручи участь в Акції, Учасники Акції, зокрема, підтверджують свою згоду з наступним:
19.1. Організатор має право змінити Правила Акції та/або призупинити/припинити Акцію без будь-якого спеціального попереднього повідомлення учасників Акції;
19.2. Організатор Акції залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками Акції.
20. Відповідальність Організатора Акції не виходить за межі акційної вартості екскурсійного туру, зазначеного у цих Правилах.
21. Організатор Акції не несе відповідальності стосовно подальшого використання наданого екскурсійного туру Учасником Акції після їх одержання, та за неможливість Учасником Акції та/або скористатись ним з будь-яких причин. У випадку прохання переможця акції про видачу туру іншій особі, або в інші терміни та країни остаточне рішення про це залежить від організатора екскурсійного туру.
22. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організаторів Акції обставини.
23. Відповідальність за сплату особистих податків, пов’язаних з участю в Акції, несуть Учасники Акції.
24. Терміни, що використовуються в цих Правилах, стосуються виключно цієї Акції.
25. Всі відносини, що стосуються проведення цієї Акції, регулюються на основі чинного законодавства України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і при неврегульованих правилами спірних питаннях остаточне рішення приймається Організатором.
26. Організатор має право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання цих Правил.
27. Організатор не несе обов’язку відшкодування будь-яких витрат учасника, в тому числі транспортних, телефонних, які понесені під час участі в Акції.